ZOEKEN

Advertentie

SAMENWERKING SKEELERCLUB OLDEBROEK EN WV DE IJSSELSTREEK

Op 30 November 2017 door Redactie

Oldebroek - Op 29 november hebben de skeelerclub Oldebroek e.o. en wielervereniging De IJsselstreek een intentieovereenkomst getekend waarin is afgesproken om samen te gaan werken bij het gebruik van de huidige accommodatie van de skeelerclub te Oldebroek en het nieuwe vitale sportpark aan de Stouwdamsweg.

Beide partijen zijn de afgelopen periode actief bezig om hun activiteiten een betere plek te geven binnen een accommodatie die meer toekomstbestendig is. De skeelervereniging participeert in het project “buitensportaccommodatie Oldebroek” waarbij het sportgebied aan de Stouwdamsweg te Oldebroek zal worden ingericht als vitaal sportpark, waarbinnen verenigingen en de samenleving van Oldebroek hun (sport)activiteiten kunnen (blijven) uitoefenen. Voor de skeelerclub betekent dat concreet dat er voor hun activiteiten een nieuwe 200 meter skeelerbaan is gepland. De gemeenteraad zal hier op 14 december over beslissen. Wielervereniging IJsselstreek is al enige tijd op zoek naar een geschikte trainings- en wedstrijdlocatie met ruimte voor bestuurlijke en verenigingsactiviteiten.

Voor de jeugd is er behoefte aan een afgesloten trainingscircuit. De huidige skeelerbaan, met mogelijkheden voor uitbreiding binnen het plangebied bieden de IJsselstreek voldoende gelegenheid om binnen hun eigen “voedingsgebied” hun activiteiten te blijven organiseren en faciliteren. De verenigingen zien veel raakvlakken in beider sportbeoefening. Zij denken dat hun activiteiten elkaar ondersteunen en kunnen versterken. Zij zien daarom uit naar een vruchtbare samenwerking.